top of page

DE EERSTE 1000 DAGEN

In 2018 verscheen het boek De eerste 1000 dagen  van Tessa Roseboom . Hierin beschrijft zij het fundamentele belang van een goed begin vanuit biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief. 

In 2023 is een geheel herziene druk uitgekomen waarin Tessa Roseboom de nieuwste wetenschappelijke inzichten over het belang van een goed begin samenbrengt in een helder pleidooi voor ultieme preventie.

Waarom zijn de eerste 1000 dagen zo belangrijk?

 

In geen enkele periode worden zo veel biologische mijlpalen behaald als in de eerste 1000 dagen van een mensenleven. De omgeving waarin die ontwikkeling plaatsvindt, vormt mensen voor een belangrijk deel tot wie ze zijn en heeft een levenslange invloed.

 

De eerste 1000 dagen beschrijft vanuit verschillende vakgebieden hoe de omgeving tijdens deze kritische periode de mens beïnvloedt en welke gevolgen dit heeft voor de maatschappij. Het boek levert overtuigend bewijs voor het fundamentele belang van een goed begin. Investeren in een goede start is de slimste investering die we kunnen doen vanuit menselijk, maatschappelijk en economisch perspectief.

 

Het boek is bedoeld voor artsen, verloskundigen, kraamverzorgenden, professionals in de jeugdgezondheidszorg, in maatschappelijk werk, bij gemeenten, in de kinderopvang en iedereen die meer wil weten over hoe we worden zoals we zijn.

'De eerste 1000 dagen van een kind zijn zeer bepalend voor de rest van het leven. Dit boek geeft inzicht in het wonderlijke kinderbrein, dat tijdens piekmomenten tot wel 1 miljoen nieuwe verbindingen per seconde maakt. En het laat zien dat meer kinderen gezond opgroeien en gelijke kansen krijgen als we voor een stabiele basis zorgen, juist in die eerste levensjaren.'

- Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

'Gezondheidsachterstanden hangen sterk samen met je eerste 1000 dagen en zijn daarmee niet enkel een individuele verantwoordelijkheid. We hebben een samenleving nodig die gezondheid meer bevordert.'

- Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

'Tessa biedt een compleet andere kijk op gezondheid en eigen verantwoordelijkheid. Na het lezen van dit boek weet je: investeren in mensen, zeker de eerste 1000 dagen, betaalt zich dubbel en dwars terug. Een warm en scherp pleidooi.'

- Tim ’s Jongers, directeur Wiardi Beckman Stichting

'Dat het realiseren van de Unesco-missie – gedachten van vrede creëren in de hoofden van mensen – begint met een veilige start voor elk kind, maakt Tessa Roseboom glashelder in dit boek.'

- Kathleen Ferrier, voorzitter Nederlandse UNESCO Commissie

Schermafbeelding 2023-01-24 om 16.56.07.png

SAMEN NAAR DE GEZONDSTE GENERATIE

Op landelijk niveau trekken de overheid, zorgprofessionals, verschillende (vrijwilligers)organisaties en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) al langere tijd samen op. In verschillende samenwerkingsverbanden wordt hard gewerkt aan de realisatie van een goede en gezonde start.

 

Op lokaal niveau vormen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders die een rol spelen rond de geboorte, een verband. 

De betrokken zorgaanbieders zijn onder meer jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdzorg, welzijnswerk, GGZ, huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg- en wijkteammedewerkers. Door al deze partijen wordt hard gewerkt aan het realiseren van een goede en gezonde start voor kinderen. En door de krachten te bundelen ontstaat er een vliegwiel om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

bottom of page